Spoedbehandeling

Wat is een spoedgeval?

Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer “spoedgeval”. Zo zijn uitgevallen vullingen, losse (nood-)kronen of -bruggen geen spoedgevallen. Onhoudbare kiespijn, een uitgeslagen of losse tand en een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen echter wel onder de spoedgevallenregeling. Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden.

Voor onze vaste patiënten geldt de volgende regeling:

U kunt altijd op maandag tot en met vrijdag van 12.00 uur tot 14.30 uur bellen op telefoonnummer 075-6417955. 

In geval van echte spoed, welke niet kan wachten tot onze normale telefoontijden, of in het geval u ons niet kunt bereiken, kunt u contact opnemen met:

  • Spoedadvies via ☎ 075-6417956 dagelijks (maandag t/m zondag) van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur (noot: af en toe kan het gebeuren, door drukte, dat de telefoon niet meteen wordt opgenomen! Geen probleem, spreek u naam en telefoonnummer in dan wordt u, op dezelfde dag dat u belt, teruggebeld). De overige tijden via Dental 365, indien er niet gewacht kan worden!
  • Dental 365 via ☎ 085 – 1050750

Wij weten dat sommige patiënten het vervelend vinden om naar Amsterdam te moeten rijden maar wij hebben juist gekozen voor Dental 365, mede gezien er 24 uur per dag tandartsen en/of specialisten aanwezig zijn om u direct te behandelen, en deze faciliteiten zijn er niet bij een spoedtandarts in de Zaanstreek. Voorts kan het zo zijn dat door de grote van de Zaanstreek u juist langer onderweg bent, om van de ene zijde van de Zaanstreek naar de andere zijde van de Zaanstreek te rijden. Daarnaast wordt er in, indien gewenst, in vele verschillende buitenlandse talen gesproken. Let op: bewaar uw parkeerkaartje of parkeerfactuur, want vanuit service aan u, brengen wij deze kosten in mindering op uw behandelfacturen bij ons!

Als u de dienstdoende tandarts belt, zal hij of zij eerst een aantal vragen stellen om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een spoedgeval, en of behandeling van uw klacht niet redelijkerwijs kan worden uitgesteld. Als er sprake is van een spoedgeval, zal hij of zij u vervolgens behandelen.Het komt vaak voor dat de behandeling die door de dienstdoend tandarts is gestart, door uw eigen tandarts wordt voortgezet.

Voor patiënten van andere tandartsen geldt het volgende:

Bij klachten tijdens kantooruren neemt u contact op met uw eigen tandarts. Bij afwezigheid tijdens kantooruren van uw eigen tandarts neemt u contact op met de waarnemend tandarts die door uw eigen tandarts als zodanig is aangewezen. De naam en het telefoonnummer van de waarnemend tandarts worden op het antwoordapparaat van uw eigen tandarts genoemd. Bij spoedgevallen in de avond, nacht en in het weekend kunt u de Huisartsenpost.

Apotheek

Soms zult u na het bezoek aan de tandarts of tijdens een spoedgevallendienst een recept voor medicijnen mee krijgen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een recept voor een pijnstiller of een antibioticum. U kunt hiervoor op kantoortijden terecht bij uw apotheek. Wanneer u buiten kantoortijden uw recept wilt inwisselen, kunt u ‘s avonds na 18 uur en in het weekend 24 uur per dag terecht bij de ZaanApotheek – Kon. Julianaplein 42 – 1502 DV Zaandam – ☎ 075-6502605