Welkom

Op de nieuwe website van Tandartsen Inc.

Tandartsen Inc is op 1 februari 2016 zelfstandig, voorheen i.s.m. Orthomar, gestart met tandheelkundige en mondhygiënistische zorg/behandelingen. Ondanks onfortuinlijke omstandigheden zijn door Tandartsen Inc de mondhygiënistische zorg/behandelingen voortgezet. Het grootste deel van de patiënten is loyaal gebleven aan Tandartsen Inc, hetgeen hoofdzakelijk komt door de deskundige en professionele (mond)zorgverleners: een hecht en professioneel team.

Vanaf dit jaar zet mevrouw Neyra Moreno (Monica, tandarts) de praktijk, onder dezelfde naam en in samenwerking met mevrouw Haratunian (Nura, mondhygiënist), voortzetten. Om flexibeler te kunnen inspelen ten aanzien van de wensen van onze patiënten, o.a. omtrent behandeldagen en behandeltijden, en bij vakantie en ziekte van de (mond)zorgverleners, zullen de (mond)zorgverleners een beperkt aantal werkzaamheden van elkaar overnemen. Daarnaast zullen er ook behandeldagen en behandeltijden worden aangeboden in de avond en op zaterdag.

Tandartsen Inc werkt aan de toekomst, waarbij Tandartsen Inc wordt versterkt en uitgebouwd. Er wordt met volle vertrouwen uitgekeken naar deze toekomst en de op stapel staande veranderingen. Maar zoals met alles, gaat dit niet van de ene op de andere dag!